Eske formet som hus

Esken er formet som bygget kunden skulle bruke som en DM. Produsert på 300g Invercoat og stanset på vårt digitaleskjærebord.