Invitasjon

Invitasjonen er produsert på 260g Invercoat og lakket med blank lakk på enesiden.