Spiralhefte

For og baksiden på heftet er kasjert på papp, deretter spiralisert sammen med resten.