Skriv ut denne siden

Krysspublisering

Krysspublisering – én publiseringsløsning for print, e-post og web!

Ved å bruke flere kanaler (print, e-post, mobil, web, qr-koder) med tilpasse budskapet og riktig timing, blir resultatet økt respons på dine kampanjer. Dette fører til økt omsetning og bedre ROI!

Ved å utnytte samspillet mellom kanalene, får du en effektiv kommunikasjon med kunden og du skiller deg ut i dagens reklamemarked. Du kan velge mellom flere innfallsvinkler mot kunden, med skreddersydd informasjon som treffer mottakeren. For og oppnå best mulig repsons, er det vikitg med god database og riktig budskap til riktig tid.

Krysspublisering brukes innenfor de fleste segmenter i markedet med gode resultater. Alt fra påmelding til kurs, oppfølging av kunder, leads genering osv.