Skriv ut denne siden

Adressering / Variabeldata

Variabeldata er så mye mer enn adressering. Det er en unik måte å kommunisere med kunden. Du utnytter verdien og informasjonen du har om kunden i din database. Ved å tilpasse budskapet, øker du responsen betraktelig i forhold til et s/h adressert brev. Kombinasjonen av 4 farger og et budskap som treffer er en sikker vinner i dagens marked.

Til kurs og konferanser kan vi lage variable navnetags med kun den informasjonen deltageren trenger. Det være seg kurs, farge på deltagerkortet, tekst, bilder, logoer osv. Det er fantasien som setter grenser. Alt styres fra databasen.

Skrapekort er vi spesialister på. Om databasen er på 100 eller 500 000 med eller uten strekkode, spiller ingen rolle. Vi har bygget opp systemer som automatiserer store deler av prosessen – og som igjen får ned produksjonskostnadene.

Adressering av blader, brev og konvolutter. Enkel adressering eller tilpasset innhold ut i fra hva kunden ønsker.

Produkter: Navnetags, bordkort, adresserte brev og konvolutter, brev med f.eks. kjøpsdata, koder osv., invitasjoner, postkort, esker, nummerering, personlige mapper osv.